شماره های تماس با شرکت :  061-333113041-44
شماره تماس با دفتر مدیریت :    061-33313151
شماره تماس واحد بازرگانی ( آقای خیری ) :   09163090847 -061-33314003
شماره تماس کارشناس فروش ( آقای حزباوی ) :      09169165010 - 09161135099
شماره تماس کارشناس فروش ( آقای غریبگرد ) :         09160301436
شماره تماس با واحد فروش :    061-33313335-7
شماره نمابر :   061-33313045
شماره نمابر واحد فروش 061-33314003
آدرس : خوزستان _ اهواز _ کیلومتر 9 جاده اهواز خرمشهر
آدرس پست الکترونیک شرکت :
   mail:   Info@farsitahwaz.com

 
* ضروری