11 اردیبهشت ماه درهر سال تعلق به قشری دارد که زیر بنائی ترین مفهوم زندگی انسان را خلق می کنند و با جوهره درونی و استعدادهای بالقوه وبالفعل خود تداوم زندگی رابسوی داشتن جامعه ای پویا و سالم لازمه یک زندگی معقول و ایده آل است برای انسان و انسانیت رقم می زنند. هویت و ارزش هر انسانی وابسته به کاری است که انجام میدهد، لذا باید روی بهترین شکل کار تفکر نمود تا ضمن بهره وری موجب پیشرفت کارتا سطوح عالی ترشود.
اینجانب به مناسبت روز جهانی کار و کارگرفرصت را غنیمت شمرده ، ضمن تشکرو قدردانی از تمامی کارگران شرکت فارسیت اهواز، این روز خجسته را به همه شما عزیزان تبریک می گویم . امیداست در سایه توجهات حضرت باری تعالی همواره موفق ، پیروز و سربلندباشید.

درحال بارگزاری