رئیس هیئت مدیره

امیر قربان پور زمهریر

کارشناسی ارشد حسابداری

شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) تاریخ تولد : 1363/11/05 / تاریخ انتصاب : 1401/05/01
ص

عضو هیئت مدیره

داریوش قاسمی قاسموند

کارشناسی ارشد حسابداری

شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود تاریخ تولد : 1344/04/30 / تاریخ انتصاب : 1401/05/01

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

علی حاجت پور

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

شرکت تهران بتون (سهامی خاص) تاریخ تولد : 1353/03/26 / تاریخ انتصاب : 1401/05/01